Επικαιροτητα

winamp wmp real qt

Ν. Κυνουρία: Πού θα υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας καθόρισε τους κοινόχρηστους χώρους επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης απευθείας , για να αναπτυχθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (επί 21 συμμετεχόντων Δημ. Συμβούλων στην ψηφοφορία - 20 Δημ. Σύμβουλοι υπέρ) για τον καθορισμό έως 31-12-2022, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, ως εξής: 

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
 2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (400,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (400,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (500,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Κρυονέρι» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών - ξαπλώστρων κ.λ.π.
 5. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Κρυονέρι» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.
 6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (500,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Κρυονέρι» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.
 8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 9. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.
 11. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού[θέση «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 12. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (84,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Τυρού [θέση «Παραλία Ζαρίτσι» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Πέρα Μελάνων [θέση «Κίσσακας»], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ.
 14. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Λεωνιδίου [θέση «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ ή από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
 15. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (300,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Λεωνιδίου [θέση «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π..
 16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Κοινότητα Πηγαδίου (οικισμός «Φωκιανός»-(κέντρο)), κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 17. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο Κοινότητα Πηγαδίου (οικισμός «Φωκιανός»-(δεξιά)), κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.
 18. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Πέρα Μελάνων [θέση «Όρμος Λιβάδι»], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.
 19. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Κοινότητα Πέρα Μελάνων [θέση «Όρμος Λιβάδι»], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π.

 

Β. Η κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας - η σύνταξη της διακήρυξης - η διεξαγωγή και η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.