Εργασια

winamp wmp real qt

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις στον Δήμο Γορτυνίας

Προσλήψεις συνολικά 12 θέσεων στον Δήμο Γορτυνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018.

Την αριθμ.30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19».

Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ τ. Β 3237/15-9-2017 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 ως εξής:

Έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Δύο (2) άτομα ΔΕ  χειριστών ΜΕ

Τέσσερα (4) άτομα  ΔΕ Γενικών καθηκόντων (Βοήθεια στο Σπίτι). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Να είναι Έλληνες Πολίτες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Δημητσάνα, εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 31-03-2020 έως και 03-04-2020).

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Πληροφορίες: Τσίτουρας Γεώργιος τηλ:2795360321.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.