ΤΡΙΠΟΛΗ

Ο ΣΑΟΟ για την Παγκοσμια Ημερα Δασων

Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασών, δηλαδή δύο βασικών προϋποθέσεων για την προστασία του ίδιου του πλανήτη μας.