ΤΡΙΠΟΛΗ

6 χρονια Παλλαδιον ΚΑΑ

Δέσμευση για προσφορά, ανθρωπιά αλληλεγγύη και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τα χρόνια που έρχονται.