ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι βαθμολογιες του διαγωνισμου 2Γ/2022 απο τον ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022)