Διαφορα

ΠΑ.ΠΕΛ.: Ανοιξαν 60 θέσεις για μεταπτυχιακό

Φωτογραφία: αρχείου arcadia938

Διαβάστε σε ποιον τομέα, καθώς και ό,τι χρειάζεται για να συμμετάσχετε.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Φ.5439/20.10.2022τ.Β’ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» ( Public Management and Digital Transformation). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα  και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο  του προγράμματος. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο,  διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται Παρασκευή  και Σάββατο.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Α1 Ψηφιακές Υπηρεσίες κι εφαρμογές στο δημόσιο τομέα Υποχρεωτικό Μάθημα 8

Α2 Διοίκηση Ολικής ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Υποχρεωτικό Μάθημα 7

Α3 Ποσοτικές μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας Υποχρεωτικό Μάθημα 8

Α4 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών πόρων στον δημόσιο τομέα Υποχρεωτικό Μάθημα 7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Β1 Στρατηγική Διοίκηση και Οργανωσιακές αλλαγές στον δημόσιο τομέα Υποχρεωτικό Μάθημα 8

Β2 Δημόσιες επιχειρήσεις και καινοτομία Υποχρεωτικό Μάθημα 7

Β3 Πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο τομέα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση Υποχρεωτικό Μάθημα 8

Β4 Μάθημα επιλογής* Μάθημα επιλογής 7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Γ1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποχρεωτικό Μάθημα 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή  πρώην Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1.Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας  (επισυνάπτεται)

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

4.Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)

5.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

6.Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

7.Δύο (2) φωτογραφίες

8.Δύο (2) συστατικές επιστολές 

9.Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον/την καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 €. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Θέση Σέχι, Πρώην Τέταρτο Πεδίο Βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230139, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.