Περιεργα

Τριτη και 13

Δεισιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς.