Πανελλαδικες 2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 15/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα στα μαθήματα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ), ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN(ν.4473), ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ(ΜΕΚ)/ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ(ΙΙ) (ν.4473) των Επαγγελματικών Λυκείων στις 15/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 14/6/2019: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας των Γενικών Λυκείων στις 14/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 14/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας των Γενικών Λυκείων στις 14/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 13/6/2019: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στα μαθήματα Ανατομία - Φυσιολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο των ΕΠΑΛ στις 13/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 13/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα των μαθημάτων Ανατομία - Φυσιολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο των ΕΠΑΛ στις 13/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 12/6/2019: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των μαθημάτων Ιστορία, Φυσική, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον των Γενικών Λυκείων στις 12/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 12/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα των μαθημάτων Ιστορία, Φυσική, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον των Γενικών Λυκείων στις 12/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 11/6/2018: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στα μαθήματα: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Στοιχεία Μηχανών, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης και Προγραμματισμός Υπολογιστών των ΕΠΑΛ στις 11/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 11/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα των μαθημάτων Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Στοιχεία Μηχανών, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης και Προγραμματισμός Υπολογιστών των ΕΠΑΛ στις 11/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 10/6/2019: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  και των Μαθηματικών των Γενικών Λυκείων στις 10/6/2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 10/6/2019: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών των Γενικών Λυκείων στις 10/6/2019.