Επικαιροτητα

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πρόγραμμα "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1612/05-07-2019 (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Α. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»:

Είδη Πράξεων: 

- Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

- Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

- Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως : 

- Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

- Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

- Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης από τις  02 Σεπτεμβρίου 2019 & ώρα 12:00 έως και τις 15 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 14:00, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL).

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από: 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 

Μιχαλακοπούλου 103 

115 27 Αθήνα 

Τηλ.: 213-1501151 

Fax : 210-7774090 

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:

α. Σωτηρόπουλος Αντώνης, Τηλ.: 213-1501181, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

β. Διονυσοπούλου Εύα, Τηλ.: 213-1501175, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

γ. Κουντουράκης Ιωάννης, Τηλ.: 213-1501186, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τμήμα Αλιείας Αργολίδας 2752360290 

Τμήμα Αλιείας Αρκαδίας 2710225444

Τμήμα Αλιείας Κορινθίας 2741363346

Τμήμα Αλιείας Λακωνίας 2731363316

Τμήμα Αλιείας Μεσσηνίας 2721361222

Τμήμα Αλιείας Τριφυλίας 2761022958

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.