Επικαιροτητα

Με 14 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Τρίπολης

Φωτογραφία: tripolis.gr

Το μεσημέρι (12:00) της Τρίτης 4 Οκτωβρίου 2022.

Σας προσκαλούμε την 4η Oκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης».

3. Διενέργεια της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2022» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την : «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας για το έτος 2022»

5. Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου να προβεί στη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση του Πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Τρίπολης με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνδυασμό με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Πόλης της Τρίπολης»

6. Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου να προβεί στη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου: «Δράσεις και Παρεμβάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης»

7. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και οικονομικών δυσκολιών» (Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 177   07/09/2022 )

8. Αναγκαιότητα υλοποίησης έργων από τη ΔΕΔΔΗΕ

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

10. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ.

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Κ.Α.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ‘Η / ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

13. Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθ. 28933/30-9-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  και νομίμου αντικλήτου του Δήμου Τρίπολης με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης ενώπιον του Αρείου  Πάγου,  αίτηση αναιρέσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο να προσδιορίσει αυτήν αρμοδίως στον Άρειο Πάγο, πρόσθετους λόγους αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 649/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τμήμα 3ο εργατικών, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο όποτε αυτή ορισθεί  καθώς και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις, και γενικώς να πράττει οτιδήποτε αναγκαίο έστω και εάν ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα, προς περαίωση της ως άνω εντολής.

14. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: "Συντήρηση υποδομών οδικού δικτύου Δήμου Τρίπολης" συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής    
Τζιούμης Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.