Όροι χρησης

Όροι χρησης

Γενικά: Σκοπός του παρόντος είναι η γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την χρήση του παρόντος δικτυακό τόπου.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οι οποίοι αναρτούν δημοσιεύσεις και κάνουν χρήση του δημοσιευμένου υλικού συμφωνούν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται πλήρως τους κάτωθι όρους οι οποίοι διέπουν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Παροχή πληροφοριών: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου αποτελούν τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης και αποσκοπούν κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων των χρηστών οι οποίοι προβαίνουν στην δημοσίευση σχετικών κατά καιρούς αναρτήσεων. Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια ή αντιλήψεις θα εκφραστούν κατόπιν χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας συνιστούν αυστηρά προσωπικές απόψεις και κρίσεις των εκάστοτε χρηστών οι οποίοι δημοσίευσαν τις σχετικές αναρτήσεις και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη αυτών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι αυτές συνάδουν ή έστω υπονοηθεί ότι εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις του διαχειριστή του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Ο διαχειριστής του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου δεν επιβεβαιώνει, υποστηρίζει, εκπροσωπεί ή εγγυάται το αληθές περιεχόμενο, την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιονδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών αναρτώνται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι’ αυτά. Ενημέρωση: Όλες οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται και εκφράζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ή μπορεί να εκληφθούν, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή σύναψης σύμβασης. Αντιθέτως η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο οποίος οφείλει να ενεργεί σε κάθε περίπτωση βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους: Κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται κάποιοι χρήστες να προτείνουν ή να υποδείξουν τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς ένα άλλο δικτυακό τόπο συνιστά απλά πρόταση ή υπόδειξη κατά την υποκειμενική άποψη του συγκεκριμένου χρήστη και παρέχεται για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου εγκρίνει τον δικτυακό τόπο που ενδεχομένως αναφέρεται ή προτείνεται από άλλους χρήστες ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου αναγνωρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε συνδέσεις ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/ 46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο παρών Δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο παρών Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Ασφάλεια δικτυακού τόπου: Ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για την ασφαλέστερη διασφάλιση των χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ. Εντούτοις, με δεδομένο ότι η περιήγηση στο internet δεν διενεργείται πάντοτε με τη ίδια ασφάλεια, ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο θα είναι σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και γι αυτόν τον λόγο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά ενδέχεται να συμβεί στους επισκέπτες και χρήστες και οφείλεται ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρόσβαση, περιήγηση ή με αφορμή την εν λόγω ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία του συστήματός τους από ιούς.