Πολιτικη

Αγόρευση Παπαηλιού για το νομοσχέδιο Υπ. Δικαιοσύνης

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής …" είπε, μεταξύ των άλλων :

 

1) Το παρόν νομοσχέδιο εμπεριέχει ρυθμίσεις που αναπροσανατολίζουν κεφάλαια του ποινικού δικαίου προς προοδευτική κατεύθυνση, το απομακρύνουν από την τιμωρητική διάθεση, από την οποία διαπνέονταν, του επιτρέπουν να κινηθεί στις ράγες του ανθρωπισμού και των σύγχρονων αντιλήψεων για το σωφρονισμό. 

 

Συγχρόνως, εμπεριέχει ρυθμίσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης ζητημάτων, χωρίς την περιττή εμπλοκή της πολιτείας, όπως στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου.

 

Και τέλος, εμπεριέχει ρυθμίσεις που μπορούν να καταστήσουν την απονομή της δικαιοσύνης προσιτότερη, ευχερέστερη και ταχύτερη.   

 

Σημείο αναφοράς για τις προωθούμενες αλλαγές, στο πεδίο που αφορά την αντιμετώπιση "ατόμων που  απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής", αποτέλεσαν οι εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή έννομη τάξη τις δεκαετίες μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που δεσμεύουν τον Έλληνα νομοθέτη και επιβάλλουν τη συμμόρφωσή του σε θεμελιώδη κείμενα προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτές οι εξελίξεις στηρίζονται  στις νέες επιστημονικές, ψυχιατρικές και άλλες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες οδηγούν από την κλειστή ασυλική περίθαλψη στην κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας. 

 

Βάση και σκοπός αυτής της αλλαγής, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Τα  προτεινόμενα μέτρα για τα άτομα που απαλλάσσονται της ποινής λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, έχουν ως βασικό άξονα την εξασφάλιση της θεραπείας. Ο παρωχημένος μακροχρόνιος εγκλεισμός σε ασυλικές μονάδες καταργείται και στη θέση του θεσπίζονται σύγχρονα μέτρα, που αποσκοπούν  πρωτίστως στη θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών αγαθών των δραστών, όπως και των τρίτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή αντίληψη που αντιμετώπιζε τη θεραπευτική φύλαξη μόνο υπό το πρίσμα της ασφάλειας, εμπλουτίζεται με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την ψυχιατρική περίθαλψη, ως παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση αυτής   αλλά και να επιτευχθεί η κοινωνική επανένταξη.

 

Η έμφαση δίδεται σήμερα στη διασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου νοσηλείας και ιατρικής παρακολούθησης που προκρίνεται του στόχου της αποκλειστικής σωφρονιστικής επιτήρησης.

 

 

2) Η αναθεώρηση των ρυθμίσεων για το συναινετικό διαζύγιο κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνει ευκολότερη και ταχύτερη για τους διαδίκους η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου (στην οποία περιλαμβάνεται και συμφωνία για την επιμέλεια και διατροφή των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά)  και η λύση του γάμου. Η συμφωνία των μερών επιβεβαιώνεται-επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη. Ο συμβολαιογραφικός τύπος, με τον οποίο περιβάλλεται η βούληση των μερών, θεσπίζεται  και προκειμένου να υπάρχει εκτελεστός τίτλος. 

 

Η γενικότερη αλλά και η ευρωπαϊκή τάση είναι η  αποδικαστηριοποίηση για υποθέσεις στις οποίες υπάρχει συναίνεση των μερών. Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου δεν υφίσταται διαφορά, η οποία να χρήζει επίλυσης από τα δικαστήρια. Επομένως, δεν τίθεται και ζήτημα συνταγματικότητας της σχετικής ρύθμισης, αφού δεν υπάρχει διαφορά προς επίλυση. 

 

Οι πρώην σύζυγοι, οι  κοινωνίες επιθυμούν να λύεται ο γάμος  χωρίς την εμπλοκή της πολιτείας. Όμως επειδή ο γάμος  είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση, η λύση που προκρίνεται, είναι, το συναινετικό διαζύγιο να   περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, δεδομένου μάλιστα  ότι οι συμβολαιογράφοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, και να παρίστανται πληρεξούσιοι δικηγόροι, ένας για το κάθε μέρος. 

 

Δεν είναι δυνατόν, να είμαστε υπέρ της  διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών αλλά να τις αρνούμεθα  σε ένα σημαντικό αλλά και τόσο προσωπικό θέμα. 

 

3) Βάσει του Συντάγματος, η δικαστική λειτουργία είναι ανεξάρτητη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω κριτικής, ούτε ότι είναι ανεξέλεγκτη. Η κριτική έναντι δικαστικών αποφάσεων αλλά και άλλων ενεργειών-κινήσεων της δικαστικής εξουσίας, μπορεί να ασκείται και ασκείται από οποιονδήποτε και από δημόσια πρόσωπα, που και αυτά είναι πολίτες. "Και οι κρίνοντες, κρίνονται".

 

Χειραγώγηση και παρεμβάσεις υφίστανται μόνον, όταν φορείς των άλλων συντεταγμένων εξουσιών, με τρόπο αδιαφανή, επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση.  Και πάντως όχι για υποθέσεις που αφορούν τη διοίκηση  και εσωτερικά ζητήματα της δικαιοσύνης.

 

Αυτό δεν έγινε ούτε επιχειρήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αντίθετα, στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιου είδους πρακτικές για υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

 

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν εκδίδονται εν κενώ, αλλά  στο πλαίσιο της εκάστοτε συγκεκριμένης οικονομικής-κοινωνικής πραγματικότητας. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί εντός δοκιμαστικού σωλήνα και ερήμην της κοινωνίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δικαστικές αποφάσεις για θέματα, όπως το «πόθεν έσχες», την πενταετή παραγραφή για φορολογικές υποθέσεις, που, ω του θαύματος, περιλαμβάνουν τις «περίφημες» λίστες, τις εργασιακές σχέσεις κλπ έχουν  προκαλέσει τουλάχιστον απορίες. Όπως επίσης και τα μισθολογικά και το συνταξιοδοτικό των δικαστών, που αντιμετωπίζονται από τους ίδιους με τους δικούς τους όρους και διαφορετικά από τους υπόλοιπους πολίτες, δηλαδή χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά.   

 

Η χώρα, εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται υπό καθεστώς "μνημονίων". Όλοι οι πολίτες έχουν υποστεί βίαιη απομείωση  των εισοδημάτων τους. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις συνταγματικές επιταγές.  Η επιμονή των δικαστών να αυτοεξαιρούνται από κανόνες που αποσκοπούν στην ισονομία τον πλήρη έλεγχο και τη διαφάνεια προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία.    

   

Όσον αφορά την πολύ πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το «πόθεν έσχες», πρέπει να λεχθεί ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας, την ανάγκη για πλήρη έλεγχο των εισοδημάτων και καθιέρωση κανόνων για δικαιοσύνη και ισονομία στο φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, στην ουσία καταργεί το "πόθεν έσχες".

 

4) Κύριοι της ΝΔ,

 

Εσείς, που το κόμμα σας θα στραγγαλισθεί οικονομικά, με την τροπολογία για τα οικονομικά των κομμάτων, όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε ο εισηγητής σας, μπορείτε να μας πείτε, πως και πότε θα αποπληρώσετε τις οφειλές «200 εκ. και» από την ανεξέλεγκτη τραπεζική δανειοδότηση που σας  χορηγούνταν επί πολλά χρόνια  ;      

 

5) Κύριε Υπουργέ, 

 

Η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων παράγει ή μπορεί να παραγάγει έννομα αποτελέσματα. Το ζήτημα που τίθεται, είναι, αν και ποιές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες θα προκαλέσουν (οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς) κατά την εφαρμογή τους. Και ως προς αυτό, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.