Πολιτικη

Τρίπολη: Δημοτικό Συμβούλιο με 71 θέματα

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, με 71 θέματα ημερήσιας διάταξης, στο Πνευματικό Κέντρο.

Σας καλούμε την  18η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αγροτικών οδών Δήμου Τρίπολης. 

2. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

3. Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης υπαίθριων χώρων όπου είναι τοποθετημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και λοιπού εξοπλισμού στις Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και ΠΑΠΑΡΗ

4. Λύση μίσθωσης του Δημοτικού Περιπτέρου του πάρκου στην Πλατεία Άρεως στη Δ.Κ. Τρίπολης

5. Εκμίσθωση αγρών στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας», στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας

6. Μίσθωση χώρου αποθήκευσης ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

7. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Θεοφιλοπούλου στην Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης

8. Κατάπτωση εγγύησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» στην Τ.Κ. Σταδίου της Δ.Ε. Τεγέας

9. Κατάπτωση εγγύησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Ξενώνας «ΚΟΛΛΙΝΕΣ» στην Τ.Κ. Κολλίνων

10. Όροι απευθείας εκμίσθωσης του «Παλαιού Διδακτηρίου» της Τ.Κ. Λεβιδίου

11. Τροποποίηση της μελέτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας του Δήμου Τρίπολης έτους 2018-2019

12. Ακύρωση της με αριθμ. 709/2018 Α.Δ.Σ. που εκδόθηκε για την επιχορήγηση του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κανδήλας

13. Οικονομική ενίσχυση

14. Οικονομική ενίσχυση

15. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5021479 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

16. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στην 1η Πρόσκληση προτάσεων παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου- Ανπατυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ) για την περίοδο 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για την υποβολή πρότασης έργου

17. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Δ. ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ»      

18. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου στο ΧΠ «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2018» με επικεφαλής στον ΕΟΣ Τριπόλεως 

19. Περί υποβολής πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε παιδικές χαρές του Δήμου Τρίπολης στην 1η Πρόσκληση  προτάσεων παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Παραρτήματος CLLD/LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

20. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

21. Φωτισμός Δημοτικού Χώρου Τ.Κ. Δάρα

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

33. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας 

35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας

36. Ορισμός επιτροπής επίβλεψης και συντήρησης   εξωκλησιού του Δήμου Τρίπολης των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος στη θέση Φτέρη Τρίπολης 

37. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

38. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – Τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο BEACH VOLLEY στο ΔΑΚ Τρίπολης   

39. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

40. Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων υγρών καυσίμων λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 2) ιδιοκτησίας Μυρτέα Α.Ε επί της οδού Ναυπλίου 56 (ΟΤ 632) του Δήμου Τρίπολης   

41. Οικονομική ενίσχυση

42. Οικονομική Ενίσχυση 

43. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

44. Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΑΣ «Η ΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ»      

45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση υπηρεσιών 

46. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού – Πολιτιστικού συλλόγου νέων Κανδήλας

47. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

48. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

49. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

50. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

51. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

52. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

53. Xoρήγηση σύμφωνης γνώμης για την προβολή ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Φτιάξε την δική του ταινία» του Δήμου Τρίπολης

54. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών 

55. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

56. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

57. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

58. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

59. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

60. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

61. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

62. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

63. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Τ.Κ. Ροεινού  στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ροεινού Αρκαδίας «Ο Παν», την 06-10-2018

64. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

65. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Βαλτετσίου»

66. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών  

67. Aναβάθμιση, συντήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου Τρίπολης, παραγωγή περιεχομένου με μορφή βίντεο και τη ζωντανή κάλυψη εκδηλώσεων

68. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροεινού «Ο ΠΑΝ»

69. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κανδήλας

70. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων Δήμου Τρίπολης σε Αθλητικούς συλλόγους

71. Διοργάνωση πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 197ης επετείου Αλώσεως της Τριπολιτσάς

                                                                                                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Δ.Τ.

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.