Πολιτικη

Η τοποθέτηση Κελλάρη για την Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας έτους 2022

Διαβάστε για ποιους λόγους ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης προχώρησε σε καταψήφισή του.

Το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για το 2022, καταρτίστηκε στη βάση του υφιστάμενου αντιδραστικού πλαισίου που διέπει την περιφερειακή και τοπική διοίκηση, καθιστώντας την βασικό μοχλό άσκησης της αντιλαϊκής πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι «καρμπόν» με τα τεχνικά προγράμματα της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που καταρτίζονταν ακριβώς στην ίδια λογική, ενώ για μια ακόμη χρονιά παρουσιάζονται μια σειρά έργα που έχουν αργήσει αδικαιολόγητα, ως συνεχιζόμενα.

Δεν σχετίζεται με βασικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών της Πελοποννήσου σε έργα και υποδομές, αφού είναι εμβληματική η απουσία κονδυλίων σε τομείς όπως της πολιτικής προστασίας που είναι κάθε χρόνο δυστυχώς είναι επίκαιρα, όπως της αντιπλημμυρικής –αντιδιαβρωτικής, και αντιπυρικής θωράκισης που εξακολουθούν να μην είναι στην προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής και μάλιστα σε μια Περιφέρεια που δοκιμάστηκε σκληρά φέτος με τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις συνέπειές τους σε χιλιάδες οικογένειες στη Πελοπόννησο.  

Αντίστοιχα είναι ελάχιστα ή μηδαμινά τα κονδύλια για τον αντισεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολικών μονάδων, είναι χαρακτηριστική η απουσία χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε κτίρια, προσωπικό και εξοπλισμό στην εκπαίδευση και την υγεία, όλα αυτά μπαίνουν στην λογική του κόστους – οφέλους.

 Διαχρονικά αποσιωπάτε τις τεράστιες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και την πορεία μείωσης του ΠΔΕ, μην διεκδικώντας τα απαραίτητα κονδύλια, ενώ οι προτεραιότητες σας εξακολουθούν να είναι σε έργα και δράσεις που σχετίζονται με την καπιταλιστική ανάπτυξη της περιοχής. Γι αυτήν το τεχνικό σας πρόγραμμα έχει επάρκεια! Περισσεύουν εκατ.  ευρώ για υποδομές που έχουν σχέση με την καπιταλιστική ανάπτυξη στην Πελοπόννησο, για να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, για διάφορες εκθέσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α. 

Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες της περιφέρειας χαρακτηρίζονται από τραγική υποστελέχωση και υποβάθμιση, με σταδιακή εκχώρηση βασικών τομέων λειτουργίας που υλοποιείται σταδιακά και μέσω των «αναπτυξιακών οργανισμών» που συμφωνούν οι περισσότερες παρατάξεις και στόχο έχουν την άμεση εμπλοκή και σύμπραξη της Τ.Δ. με τους επιχειρηματικούς ομίλους, ταυτόχρονα με την παραπέρα ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.

Για εμάς η κάλυψη των λαϊκών αναγκών μπορεί να γίνει μόνο με πραγματοποίηση έργων με κεντρικό σχέδιο το οποίο θα γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Με αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος και στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Όχι στη λογική της ιδιωτικοποίησης, της επιχειρηματικότητας και της ανταποδοτικότητας που το μόνο που κάνουν είναι να αφαιμάζουν συνεχώς τα λαϊκά στρώματα.

Στη βάση αυτής της λογικής ως Λαϊκή Συσπείρωση, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε έργα και δράσεις που σχετίζονται με τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, όπως: 

- Ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έργα και υποδομές προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, άλλα φυσικά φαινόμενα και κινδύνους σε όλες τις Π.Ε. της Πελοποννήσου. Οργανωμένες και κατάλληλα στελεχωμένες δομές πολιτικής προστασίας.

- Σχεδιασμένους ελέγχους για την αντισεισμική επάρκεια των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων. Παρεμβάσεις και έργα αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων κτιρίων. Κατασκευή νέων όπου κρίνονται προβληματικά (σχολεία, δομές υγείας, κλπ). Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης γι’ αυτό το σκοπό.

- Καταγραφή, παραπέρα έρευνα και μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας της Πελοποννήσου και κάθε περιοχής. Μεγιστοποίηση της αντοχής κτιρίων, με συνεχή επικαιροποίηση των αντισεισμικών κανονισμών, σύμφωνα με την επιστημονική αντισεισμική έρευνα και εξειδίκευση ανά περιοχή. 

- Ανακούφιση των αστικών κέντρων, με εξεύρεση και απόκτηση νέων ελεύθερων χώρων, ιδιαίτερα στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, παρεμβάσεις σε δρόμους και πολεοδομικού χαρακτήρα μέτρα. Δραστική μείωση συντελεστών δόμησης, ιδίως σε επιβαρημένες οικιστικά περιοχές.

- Συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και ρυθμίσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Εδικό σχέδιο για την πρόσβαση από και προς τα Νοσοκομεία και άλλους φορείς (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος). Συγκρότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκκένωσης, συγκέντρωσης, διαφυγής, σε περίπτωση σεισμού, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης κλπ.

- Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών και άλλων έργων και υποδομών σε όλη τη Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές. Καθαρισμοί και διευθετήσεις ποταμιών και ρεμάτων με βάση ολοκληρωμένες μελέτες. 

- Νομοθετική ρύθμιση για την εκτέλεση με ταχείες διαγωνιστικές διαδικασίες όλων των επειγόντων έργων αποκαταστάσεων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και όχι αναθέσεις, διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, όπως γίνεται συνήθως ακόμη και μετά από χρόνια, που μοιράζεται έργα αποκαταστάσεων πολλών εκατομμυρίων σε λίγους, με την επίκληση του κατεπείγοντος! 

- Στελέχωση των Τεχνικών και άλλων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με μόνιμο επιστημονικό και άλλο προσωπικό. Εξασφάλιση του αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισμού, μέσων (υπηρεσιακά μηχανήματα, αυτοκίνητα, κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα).

- Η Περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει άμεσα και με ίδια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις συνέπειες  καταστροφικών φυσικών φαινομένων (πλημμύρες, κ.α.), να αποκαθιστά την ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και την ομαλή λειτουργία πλημμυρισμένων ρεμάτων. 

- Επίσης διεκδικούμε πολιτικές και μέτρα προστασίας των δασών, των υδάτων, του αέρα και του εδάφους από κάθε ρύπανση, ορθολογική χρήση τους για τις ανάγκες του λαού και της λαϊκής οικονομίας και όχι βορά στα χέρια των επιχειρηματιών.

- Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, με την κατασκευή νέων φραγμάτων καθώς και αποπεράτωση όλων αυτών που επί δεκαετίες είναι «υπό κατασκευή» (Ασωπός, Κελεφίνας, Φιλιατρών, Λίμνη Δόξα, Λίμνη Τάκα κλπ), των πηγών (Ανάβαλος Λέρνη κλπ), κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, βιολογικού καθαρισμού, για την επαρχιακή και αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισμού με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας,  χωρίς ανταπόδοση, ΣΔΙΤ και εμπλοκή επιχειρηματικών ομίλων. 

- Κατασκευή σύγχρονων και αποκλειστικά δημόσιων δομών υγείας, πρόνοιας, παιδείας, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες σε όλους δωρεάν. Το ίδιο για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό.

- Ολοκληρωμένο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με επίκεντρο την ανακύκλωση στην πηγή, την απαγόρευση της καύσης, με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς επιβάρυνση του λαού. Να μην προχωρήσει η ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ.

Τέτοια έργα και δράσεις, για την Λαϊκή Συσπείρωση αποτελούν προτεραιότητα και θεωρούμε ότι με τέτοια λογική πρέπει να καταρτίζονται τα προγράμματα Τεχνικών έργων, οι προϋπολογισμοί και η διάθεση των πόρων ΠΔΕ, που πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, καθώς και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του ταμείου ανάκαμψης σε αυτή τη κατεύθυνση.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε το Τεχνικό σας πρόγραμμα.

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.