Πολιτικη

Η τοποθέτηση Παπαηλιού στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (vd)

Εκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια δυσφήμισης, υποβάθμισης και αποδόμησης του δημόσιου πανεπιστημίου.

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος  Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια  της Βουλής, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας  για, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων-την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είπε, μεταξύ των άλλων τα εξής 

Είναι εμφανής η οργανωμένη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, για δυσφήμιση και υποβάθμιση-αποδόμηση του δημόσιου πανεπιστημίου. 

Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση αποτελούν τα βασικά προβλήματα, τα οποία, με την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, συνειδητά όχι μόνον δεν  αντιμετωπίζονται, αλλά επιτείνονται.

Βέβαια ο κυβερνητικός σχεδιασμός είναι γνωστός και επαναλαμβανόμενος  σε όλα τα πεδία που αφορούν δημόσια-κοινωνικά αγαθά, όπως η εκπαίδευση,  η υγεία, η ενέργεια, το νερό, οι συγκοινωνίες.

Προηγείται  η δυσφήμιση, με παράλληλη εφαρμογή σχεδίου υποβάθμισης-αποδόμησής τους και ακολουθεί η «εισβολή» των ιδιωτών-των ιδιωτικών συμφερόντων.  

Επομένως, κομβικό ζήτημα αποτελεί η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Στο υπό κρίση νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων για το δημόσιο πανεπιστήμιο, που λειτουργούν ως «φερετζές»-πρόσχημα για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης:  Δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των οποίων μάλιστα η χρηματοδότηση θα περικοπεί. Και αυτό, διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η ίδρυση των οποίων (εν προκειμένω, έστω με τη μορφή παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων) προωθείται με το υπό κρίση νομοσχέδιο, εντός των συνθηκών της «απελευθερωμένης αγοράς υπηρεσιών εκπαίδευσης» που θα λειτουργήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα  να διεκδικούν δημόσια χρηματοδότηση, επικαλούμενα τους κανόνες της «ελεύθερης αγοράς». Επομένως, είναι βέβαιον, ότι  η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα στερήσει πόρους από την ανώτατη εκπαίδευση. 

Το επιχείρημα ότι η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, να εισαγάγει στην ελληνική έννομη τάξη πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν ευσταθεί  . Δεν υφίσταται σχετική ενωσιακή νομοθεσία, αφού η κάθε χώρα-μέλος, ανάλογα με το εσωτερικό της δίκαιο, μπορεί να ιδρύει ή όχι ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Στην περίπτωση της χώρας μας υφίσταται η γνωστή συνταγματική απαγόρευση του άρθρου 16. 

Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα επιφέρει την υποβάθμιση και το κλείσιμο-τη διακοπή λειτουργίας των περιφερειακών πανεπιστημίων και τμημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα εκτός λεκανοπεδίου και των 2 μεγάλων αστικών κέντρων. 

Το νομοσχέδιο εμπεριέχει και διατάξεις που αφορούν στη διοίκηση των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι διατάξεις αυτές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της  υποβάθμισης της δημοκρατικής λειτουργίας τους, όπως το πλαίσιο που ψηφίστηκε επί υπουργίας «Κεραμέως». Προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων που έχουν συλλογικά όργανα, όπως η  Σύγκλητος, σε μονοπρόσωπα όργανα (ο πρύτανης ή ο κοσμήτορας). 

Οι  φοιτητές θα είναι δυο ταχυτήτων, αφού, σε αντίθεση με όσα ψευδώς η κυβέρνηση ισχυρίζεται,  δεν θεσπίζεται  «ενιαίος τρόπος εισαγωγής».  Με  άλλα κριτήρια-μόρια θα εισάγονται  στα ιδιωτικά και με άλλα στα δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτή η διαφοροποίηση γίνεται προς οικονομικό όφελος των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η καθιέρωση διδάκτρων στα προπτυχιακά προγράμματα για τους αλλοδαπούς φοιτητές ανοίγει το δρόμο για τη γενίκευση καταβολής διδάκτρων και για τους έλληνες φοιτητές. 

Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια, να διαβεβαιώσει για την ποιότητα που θα έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, προτάσσοντας τα αυστηρά κριτήρια για την αδειοδότησή τους. Όμως, όπως (και) από την «ακρόαση φορέων» προκύπτει, δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς και με σαφήνεια η διαδικασία πιστοποίησης των νέων ιδρυμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Ενώ στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρονταν  ρητά, ότι προκειμένου η ΕΘΑΑΕ να χορηγήσει τη σύμφωνη γνώμη της για την αδειοδότηση, έπρεπε να πιστοποιήσει τα λεγόμενα «νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» (ΝΠΠΕ) βάσει συγκεκριμένων, προκαθορισμένων, διεθνώς αποδεκτών και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένων σε κανονιστικές πράξεις της ΕΘΑΑΕ,  ποιοτικών και ποσοτικών  κριτηρίων και δεικτών, εναρμονισμένων με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην  (τελική) εκδοχή του νομοσχεδίου που εισήχθη στην Ολομέλεια, αυτά τα κριτήρια  έχουν απαλειφθεί πλήρως. Επομένως, το κράτος δεν θα ασκεί επί της ουσίας έλεγχο και η ΕΘΑΑΕ θα λειτουργεί ως «τροχονόμος».

Όσον αφορά στο δήθεν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των εισαγομένων ιδιωτικών «μορφωμάτων», ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας φαίνεται ότι αφορά μόνο το ΝΠΠΕ και όχι το μητρικό ίδρυμα. Επομένως, αν το μητρικό πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα έσοδα από το ΝΠΠΕ, μέσω «παροχής υπηρεσιών», μεταφέρονται στο μητρικό ίδρυμα, για το οποίο δεν υφίστανται νομικά εμπόδια, προκειμένου να διανέμει κέρδη στους μετόχους του.

Ενώ στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρονταν ρητά, ότι «απαγορεύεται στο παράρτημα να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, «περιλαμβανομένων των ιδρυτών του», η τελευταία φράση έχει απαλειφθεί από το εισαχθέν νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένα ξένο πανεπιστήμιο ιδρύσει παράρτημα,   τότε είναι δυνατή η διανομή εσόδων μέσω μεταφοράς κερδών στο μητρικό ίδρυμα. Επιπλέον στο νομοσχέδιο ενσωματώνεται σειρά κερδοσκοπικών πρακτικών και μεθόδων. (Και) μ΄ αυτό τον τρόπο, αποδεικνύεται  ότι τα ΝΠΕΕ είναι κερδοσκοπικά και όχι μη κερδοσκοπικά μορφώματα.

Προς την κατεύθυνση  της ουσιαστικής στήριξης και αναβάθμισης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης απαιτούνται  γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, τουλάχιστον διπλασιασμός της  σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο,  ώστε να προσεγγιστεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Επιπλέον αύξηση του αριθμού προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, ιδίως για τα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι καθηγητές των οποίων  πρέπει να αμείβονται  με τρόπο που να μην αναγκάζονται να εγκαταλείπουν το δημόσιο πανεπιστήμιο είτε για το εξωτερικό, είτε (όταν το υπό κρίση νομοσχέδιο καταστεί νόμος του κράτους) για τα υπό ίδρυση «πανεπιστήμια»-ιδιωτικά μορφώματα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια ένα ακραία νεοφιελεύθερο πρόγραμμα διακυβέρνησης, που αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση βασικών δημόσιων-κοινωνικών αγαθών, όπως η εκπαίδευση, η ενέργεια, το νερό, η υγεία, οι μεταφορές κ.α., με συνέπεια οι πόροι του ελληνικού κράτους που προέρχονται από τη φορολόγηση  των Ελλήνων πολιτών να δαπανώνται, να διατίθενται  και να κατασπαταλώνται σε αλλότριους σκοπούς.

Είναι «ηλίου φαεινότερον»-αυταπόδεικτο, ότι το νομοσχέδιο παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Δεν χρειάζεται πρόσθετη επιχειρηματολογία σε αυτήν που αναπτύχθηκε από όλους τους συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση για όλα τα άλλα θα μπορούσε να λείψει-να σταματήσει εκεί.

Όμως, με την ευθεία παραβίαση-την καταπάτηση του Συντάγματος  επιδιώκεται από την κυβέρνηση της ΝΔ η εμπορευματοποίηση-η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η αντίδραση σ΄ αυτήν, με όλα τα μέσα,  είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων, όπως προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 120 που αποτελεί συνέχεια του άρθρου 114 του προηγούμενου Συντάγματος. 

Και αυτό, διότι, εν προκειμένω, τίθεται ζήτημα υπεράσπισης του Συντάγματος και εν τέλει της ίδιας της Δημοκρατίας.

Videos

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.