Πολιτικη

Επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Ναύπλιο

Η 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στις 9 Ιουλίου.

Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στις 9 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο "Βουλευτικό".

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Δήμητρας Λυμπεροπούλου με θέμα: Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει η Περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου στην προσπάθεια διεκδίκησης της έναρξης δρομολογίων Τρένου στη γραμμή Κόρινθος - Μυκήνες - Άργος – Ναύπλιο.

2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Πατσαρίνου με θέμα: Σχετικά με τη συμπεριφορά αντιπεριφερειάρχη στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης.

ΘΕΜΑΤΑ:

3. Επικύρωση πρακτικών της 19ης, 20ης, 21ης και 22ης /2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου,  οικονομικού έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» της εταιρείας ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΟΕ – ΜΥΗΣ ΣΚΟΥΠΑΙΙΚΟΥ, ισχύος 3,58 MW επί του ρέματος “Σκουπαίικο” ΔΕ Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Πελοπίδας Καλλίρης.

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 43,98065 στρεμμάτων στη θέση “Κόταινα” της ΔΕ Ερμιόνης Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας, της εταιρείας ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

8. Έγκριση τροποποίηση της κατανομής του προϋπολογισμού της με αριθμ. 119/10-04-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας.

9. Έκδοση απόφασης για την ανάληψη από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο της ευθύνης διοργάνωσης και λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς που διεξάγεται κατά την περίοδο 14 – 21 Αυγούστου στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

10. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2018 της Π.Ε. Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

11. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

12. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

13. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2018 της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α.» για το έργο «Δημιουργία Αναρριχητικών Διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Αργολικού Πεδίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, για την πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας εκπαιδευτηρίων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις παλιές Καπναποθήκες Ναυπλίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου “Ατρόμητος Πλατύ” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Πλατύ Δήμου Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας Ολυμπίας, για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Ι.Μ. Αγίου Νικήτα στην ΤΚ Σελλά Τριφυλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φοινικούντας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας Ολυμπίας, για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καβελλαρίας Χώρας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Βελανιδιάς ΤΚ Κρεμμυδίων, Δήμου Πύλου Νέστορος».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση του δρόμου Γαργαλιάνοι – Βάλτα Δήμου Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου-Βόχας, βάση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και όπως έχει τροποποιηθεί, για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  έργου «Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης» για την υλοποίηση εργασιών «Αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Τεγεατικού Συνδέσμου, για το έργο «Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου και στίβου του γηπέδου Επισκοπής».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας Δήμου Γορτυνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

29. Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικής έκτασης 30.149 τ.μ. που απαιτούνται για την παραλλαγή του άξονα στην περιοχή της Αρχαιολογίας (Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450), αλλά και για τη διαμόρφωση κάθετου – παράπλευρου οδικού δικτύου (πρόσβαση στις ιδιοκτησίες 313 – 314 Χ.Θ. 7+650) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα ‘Τζάνε’ - Έξοδος ‘Καλαμακίου’ (ΧΘ 2+840 έως ΧΘ: 10+160)» συνολικού μήκους 7.320μ., στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση της ασφάλειας του δρόμου Πλατανια – Νέδα Δήμου Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

31. Έγκριση συνένωσης εδρών Ε.Δ.Χ. Ελαίας και Καλού Νερού ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

32. Έγκριση αλλαγής έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από ΤΚ Λογγάς σε ΤΚ Βουναρίων ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

33. Έγκριση τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΜΕΔΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.