Πολιτικη

Παπαηλιού: "Να αντικατασταθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ"

"Απαραίτητο να αντικατασταθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας", τόνισε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Αρκαδίας με το ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής : 

1) Με το  νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών ισχυροποιείται και ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αρκετές πλευρές του και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών.

Επιχειρείται ένα σημαντικό θεσμικό βήμα προς την αναμόρφωση του διοικητικού και επιχειρηματικού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, με σκοπό  τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας  και την απαραίτητη ευελιξία για την ενίσχυση του αμιγώς οικονομικού σκέλους της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούνται η υπαγωγή όλων των κλινικών σε ενιαίους κανόνες, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας τους όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο προσωπικό, στον ιατρικό εξοπλισμό, στις νοσηλευτικές μονάδες, στα τμήματα, στην  απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και στην αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας :

-) Θεσμοθετείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Πρόκειται για το διάδοχο σχήμα του πολύπαθου και αμαρτωλού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος του τελευταίου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, δεν υπάγεται σε ελέγχους και το θεσμικό του πλαίσιο είναι αδύναμο. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να αντικατασταθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ιδρυόμενος ως φορέας πρόκειται να αντικαταστήσει, αλλά και να επεκτείνει τις αρμοδιότητές του ως προς την πρόληψη των νοσημάτων. 

-) Δημιουργείται το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο. 

-) Η συνταγογράφηση πλέον των ναρκωτικών ουσιών διενεργείται μόνον μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τη συνοδεύουσα αυτήν ειδική σήμανση «Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών». Έτσι  αφενός  εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου των συνταγογραφούμενων ναρκωτικών ουσιών,  αφετέρου επιτυγχάνονται η αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασθενών σοβαρών χρονίων παθήσεων  και η μείωση της γραφειοκρατίας. 

-) Η σύσταση και λειτουργία εθνικών μητρώων ασθενών, με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και την πλέον αποδοτική διαχείριση των πόρων για την υγεία. Στα μητρώα ασθενών θα καταγραφούν οι ασθενείς με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φυσική πορεία της νόσου, αλλά και την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το κόστος των θεραπευτικών χειρισμών. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία, διατήρηση και ενημέρωση ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ως απαραίτητη προϋπόθεση της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κρίνεται ότι ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας συνιστά το αναγκαίο και ικανό ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο θα διασφαλίσει τη συνέχεια στη φροντίδα, ενώ παράλληλα αποτελεί προαπαιτούμενο της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής για τις παραπομπές.

-) Επειδή οι περιθωριοποιημένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών είναι πολλοί, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κλειστών χώρων εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ) για ιατρικώς ελεγχόμενη χρήση ναρκωτικών, για τους χρήστες υψηλού Κινδύνου.Έχει διαπιστωθεί ευρέως και με επιστημονικά, στατιστικά στοιχεία ότι τέτοιοι χώροι μηδενίζουν τα περιστατικά θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών στους πληθυσμούς των χρηστών, οι οποίοι εντάσσονται στους συγκεκριμένους κλειστούς χώρους. 

Η δημιουργία αυτών των χώρων αποσκοπεί στον περιορισμό της δημόσιας όχλησης από τους χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι συχνά πυκνά βρίσκονται στους δρόμους της πόλης, στην προαγωγή της υγείας των ιδίων των ενεργών χρηστών αλλά και της δημοσίας υγείας, στη μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των τοξικοεξαρτημένων και γενικότερα, στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, στην προετοιμασία των ιδίων των χρηστών ναρκωτικών  για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας, αλλά και στη δραστική μείωση της μικροεγκληματικότητας, η οποία σχετίζεται με τα ναρκωτικά. 

Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης θα λειτουργούν μόνον από εγκεκριμένους φορείς μετά από άδεια που θα χορηγείται με απόφαση του Υπουργό Υγείας. Σε αυτούς τους κλειστούς χώρους θα παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση τους και θα αφορούν κυρίως τις πιο δύσκολες και βαριές κατηγορίες χρηστών ναρκωτικών, τις οποίες θα επιχειρούν να απομακρύνουν οριστικά από τα θανατηφόρα δίχτυα των εμπόρων ναρκωτικών και να τις φέρουν σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας.

Είναι κατανοητές οι αντιρρήσεις και οι ενστάσεις που διατυπώνονται. Όμως η κατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας είναι τραγική.Έτσι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους ΧΕΧ  θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν :τη διανομή υλικού για ασφαλέστερη χρήση ουσιών, την ενημέρωση των χρηστών για τη λειτουργία και δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (χωρίς προαπαιτούμενα, εγγραφές κλπ), τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις ουσίες που οι χρήστες  χρησιμοποιούσαν, τη δυνατότητα ανάταξης ή πρόληψης περιστατικών υπερδοσολογίας υπερδοσολογίας, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, παραπομπές σε κοινωνικούς λειτουργούς για λύση άλλων κοινωνικοπρονοιακών προβλημάτων, τις πρωτοβάθμιες περιποιήσεις τραυμάτων, την ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν 

Μέσω αυτής της δομής, οι χρήστες θα έχουν μια πρώτη επαφή με  το δημόσιο σύστημα υγείας και με άλλες υπηρεσίες, είτε υποκατάστασης είτε ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

-) Εκκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και επιτυγχάνεται η  ανανέωση, η ορθολογική δόμηση και η κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Πάντως, η σχετική ενημέρωση του πληθυσμού από τη σχολική ηλικία είναι απαραίτητος όρος, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα του Μητρώου και των Κέντρων Δοτών ολοένα και περισσότεροι δότες. 

Μ΄ αυτό τον τρόπο, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμσχευσεων θα λειτουργήσει ουσιαστικά. 

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.