Πολιτικη

"Εδρα του Ινστιτούτου Μελισσοκομίας, να επιλεγεί η Βυτίνα"

Ο βουλευτής Αρκαδίας με το ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού, σχολίασε από το βήμα της Βουλής το νομοσχέδιο που αφορά στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις "συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ...", ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Γιώργος Παπαηλιού είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής :

Οι συνεχόμενες  ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον επιτάσσουν ριζική αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να καταστούν δυνατοί ο επαναπροσδιορισμός της αποστολής της, η ανταπόκρισή της σ΄ αυτή τη νέα αποστολή, στα νέα δεδομένα  και στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με το νομοσχέδιο, γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για την ουσιαστική κατάργηση του δυϊσμού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα ήδη μετασχηματίζεται στην πράξη, αφού έχει εξελιχθεί σταδιακά και σε διάφορες φάσεις   

ι) από το επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας-επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω αυτού των ανωτέρων σχολών, στο επίπεδο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

ιι) από τον αρχικό προσδιορισμό της αποστολής της, ως συμπληρωματικής των ΑΕΙ  που έχουν τεχνικό-τεχνολογικό προσανατολισμό, σε αυτόνομο πόλο 

ιιι) από την παροχή επαγγελματικής-πρακτικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμοσμένων γνώσεων στη διαμόρφωση ενός σύνθετου περιεχομένου σπουδών, με τρόπο που να έχει ως βάση και τη θεωρητική γνώση    

Και αυτό συνέβη, με την αύξηση του αριθμού των τμημάτων, των παρεχομένων γνώσεων και την αλληλοεπικάλυψη γνωστικών αντικειμένων με αυτά τμημάτων των ΑΕΙ, που οδηγούν στην  ασαφή διάκριση του αντικειμένου και του περιεχομένου των σπουδών, των χορηγουμένων πτυχίων αλλά όχι και των συνδεομένων με αυτά επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2011, τα ΤΕΙ «ανωτατοποιήθηκαν», ονόματι και τύποις, όχι ουσία. Η διάκριση μεταξύ καθαρής-θεωρητικής επιστήμης και των εφαρμογών της, ούτε εμφανής είναι ούτε ωφελεί Η ανάγκη (καλής) γνώσης του επιστημονικού υπόβαθρου για την εφαρμοσμένη επιστήμη και η αλληλοεπικάλυψη γνωστικών αντικειμένων, ενισχύει αυτή τη μ η  διάκριση (μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ). Ο χαρακτήρας της επιστήμης και των εφαρμογών της είναι αδιάσπαστος. Επιπλέον, η εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς, η δομή της ελληνικής οικονομίας και οι σύγχρονες απαιτήσεις ενισχύουν τη συγκεκριμένη αντίληψη των μη διακριτών ορίων μεταξύ πανεπιστημιακής-θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.      

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η ενιαιοποίηση της Ανώτατης Παιδείας, η σύμπραξη και  συνέργειες μεταξύ των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, ενσωματώνεται η πρακτική της τεχνολογικής εμπειρίας στη θεωρητική γνώση των πανεπιστημίων, αίρεται η ερευνητική ανισότητα, εναρμονίζονται τα ακαδημαϊκά πράγματα στην Ελλάδα με αυτά της Ευρώπης, επιτυγχάνεται οικονομική αποτελεσματικότητα μέσω της συνδιαχείρισης τω πόρων και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αναβάθμιση των ιδρυμάτων

Η αναδιάρθρωση-η αναδιάταξη της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβάνει εκτός των άλλων περιφερειών και την Πελοπόννησο.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει σχολές και τμήματα που καλύπτουν τη διοικητική περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μία Περιφέρεια με πολλά προβλήματα, με φθίνοντα πληθυσμό και με αναπτυξιακή βάση και προοπτική, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση των προϊόντων του, τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό και την ενέργεια. Με την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σκοπείται η απόκτηση υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακης εκπαίδευσης, ιδίως σε αντικείμενα που συνάδουν με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την  προοπτική της περιοχής.    

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν και λαμβάνονται υπόψη από το νομοσχέδιο. Όπως επίσης λαμβάνονται υπόψη και η υφιστάμενη δομή και διάρθρωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η θεματική εξειδίκευση και η γεωγραφική διασπορά των σχολών και των τμημάτων.  Σκοπός είναι να δημιουργηθούν ισχυρά και βιώσιμα τμήματα που να καλύπτουν ομοειδή αντικείμενα και επιπλέον το πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο και τα ινστιτούτα, τα οποία να  συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας σε τομείς που συνδέονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιμέρους περιοχών. 

Είναι γνωστό ότι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ ιδρύθηκαν και διαρθρώθηκαν όχι πάντα με κριτήρια ακαδημαϊκά. Οι τοπικές απαιτήσεις, όχι πάντα αναπτυξιακού χαρακτήρα, υπερτερούσαν. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, είναι τα ακαδημαϊκά κριτήρια να ενισχυθούν, χωρίς να αγνοούνται οι τοπικές ισορροπίες και αναπτυξιακές ανάγκες.

Βάσει αυτών υφίσταται προβληματισμός για τη συνέργεια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τρία τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο προβληματισμός αμβλύνεται με τη διατήρηση της διοικητικής αυτονομίας του τμήματος Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών και θα ακυρωθεί, αν αυτό μετεξελιχθεί σε «πολυτεχνικό τμήμα», αυξανομένου σε πρώτη φάση του χρόνου σπουδών από 4 σε 5 χρόνια.   

Είναι προφανές, ότι δεν μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω η αξακτίνωση των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Όμως η ενδυνάμωση της έδρας του Πανεπιστημίου, της Τρίπολης, είναι αυτονόητη. Σε αυτό αποσκοπεί και η παραχώρηση του χώρου του Ψυχιατρείου από το Υπουργείο Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, απευθείας με νομοθετική πρόβλεψη.

Βάσει αυτών, το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρέπει να έχει έδρα την  Τρίπολη. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ίδρυση Σχολής Επιστημών Υγείας στην Τρίπολη και η μεταφορά του τμήματος Νοσηλευτικής από τη Σπάρτη  στην Τρίπολη, η οποία διαθέτει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στο οποίο μπορεί να παρέχεται ουσιαστική κλινική εκπαίδευση.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά η  ίδρυση  Κτηνιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αφού η κτηνοτροφία αποτελεί ισχυρό και δυνάμενο να ισχυροποιηθεί περαιτέρω πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής. 

Τέλος, η παραγωγή μελιού στην Αρκαδία και ιδίως στην περιοχή του Μαινάλου, του Πάρνωνα και άλλων ορεινών όγκων είναι εξαιρετικά υψηλή και  ποιοτικά ανώτερη σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Τα προγράμματα του (ενδεχομένως) ιδρυθησόμενου, με τροπολογία 4 συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, Ινστιτούτου Μελισσοκομίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα προωθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου και την υλοποίηση δράσεων βάσει του εθνικού σχεδιασμού με σκοπό την προώθηση του μελιού στην εσωτερική κατανάλωση και στο εξωτερικό.

Προτείνεται να εξεταστεί, τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως έδρα του Ινστιτούτου Μελισσοκομίας, να επιλεγεί η Βυτίνα, που βρίσκεται στην περιοχή του Μαινάλου. Προσφέρεται και διότι η τοπική παραγωγή μελιού είναι το ΠΟΠ μέλι βανίλια Βυτίνας και διότι εκεί υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής και του συνδεόμενου με αυτήν Κρατικού Κτήματος Βυτίνας. 

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.