Πολιτικη

Παπαηλιού: "Η ΝΔ πορεύεται αυθαιρετώντας χωρίς κανόνες"

Ομιλία του βουλευτή Αρκαδίας Γιώργου Παπαηλιού, στην Ολομέλεια της Βουλής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην Ολομέλεια  της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής : 

1) Και στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ για το προσφυγικό-μεταναστευτικό αποτυπώνεται η προσέγγιση που αυτή έχει για όλους τους τομείς του δημόσιου βίου. 

Κύρια χαρακτηριστικά της η ακροδεξιά ιδεοληψία, η περιστολή δικαιωμάτων και η καταστολή, και βέβαια οι αδιαφανείς και εν κρυπτώ κινήσεις και η στήριξη ημετέρων και φίλων που αποτυπώνουν μία καθεστωτική συμπεριφορά.   

Στο θέμα του προσφυγικού-μεταναστευτικού, λόγω και της διεθνούς διάστασης που έχει, όλα αυτά εντάσσονται στο προβλέψιμο και δεδομένο της στάσης της έναντι «φίλων» και «συμμάχων».

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν διανοείται να διατυπώσει αντιρρήσεις στις πολιτικές που μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, εγκλωβίζοντας χιλιάδες δυστυχισμένους ανθρώπους σ΄ αυτήν.

Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ (στο προσφυγικό-μεταναστευτικό)  έχει διέλθει από διάφορες φάσεις. Πριν τις εκλογές και ιδίως προεκλογικά, η ΝΔ εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα, λαϊκίζοντας, καλλιεργώντας προσδοκίες και συναγελαζόμενη με τη φασιστική ακροδεξιά.

Μετά τις εκλογές ξεκίνησε με την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η αποτυχία της ουσιαστικά ανύπαρκτης πολιτικής της και η αδράνεια που επέδειξε επί του πεδίου, την οδήγησε στην επανασύσταση του Υπουργείου, ως Υπουργείου Μετανάστευσης  και Ασύλου.

Αλλά και πάλι «άνθρακες ο θησαυρός». Οι προσφυγικές-μεταναστευτικές   ροές  πολλαπλασιάστηκαν. Η Μόρια των 5.000 ανθρώπων  έγινε η Μόρια των 25.000 υπό συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και σε άλλα νησιά του  Αιγαίου οι ροές πολλαπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ εξήγγειλε κλειστά κέντρα κράτησης σ΄ αυτά, για  τη δημιουργία των οποίων θέλησε να προχωρήσει σε  επίταξη ιδιοκτησιών. Και η εξαγγελία για αποσυμφόρηση των νησιών «πήγε περίπατο», αφού η υλοποίησή της  θα οδηγούσε σε αντιπαράθεση με τους δικούς της περιφερειάρχες και  δημάρχους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο που εισάγεται υποτίθεται ότι βελτιώνει το νόμο που η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε πριν από ελάχιστους μήνες.

Υποτίθεται ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής ασύλου, με την αυστηροποίηση των σχετικών  διατάξεων, τη σύντμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων «κατ` απόλυτη προτεραιότητα», την καταγραφή αιτημάτων παροχής διεθνούς προστασίας από μία υπηρεσία εκτός Υπηρεσίας Ασύλου.

Επιπλέον θεσμοθετούνται : 

  • η δυνατότητα να παρακάμπτεται η δυνατότητα του αιτούντος άσυλο να επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα διενεργηθεί η εξέταση του αιτήματός του, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, μόνον ο αιτών μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα διεξαγωγής της συνέντευξής του,
  • η παροχή δυνατότητας έκδοσης απόφασης χωρίς τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, με συνέπεια οι αιτούντες άσυλο να τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο επιστροφής στις χώρες προέλευσης, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.
  • η κατάργηση και μάλιστα αναδρομικά της δυνατότητας παραπομπής στη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας, μία δυνατότητα που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την προστασία ατόμων που, που αν και δεν αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, συντρέχει στο πρόσωπο τους η ρήτρα μη επαναπροώθησης (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι, πρόσωπα με ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα-δικαίωμα στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή,  σοβαροί λόγοι υγείας).
  • η γενίκευση της επιβολής μέτρων κράτησης και η απομείωση βασικών εγγυήσεων για την επιβολή τους, π.χ. η υποχρέωση «πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας» της απόφασης κράτησης.

Όλα αυτά, εκτός του ότι παραβιάζουν προβλέψεις του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, μη διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, θα αποδειχθούν και αναποτελεσματικά, χωρίς μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Ασύλου.   

2) Οι ρυθμίσεις για τη δομή-στελέχωση και λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες αποκλίνουν από το συνταγματικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

Εισάγεται ένα διακριτό μισθολόγιο για τους υπαλλήλους με την καθιέρωση ειδικού επιδόματος, που  θυμίζει την εποχή των μισθολογίων ανά υπουργείο-υπουργό.

Εισάγεται ένα σύστημα αποσπάσεων και μετακινήσεων εκτός του ενιαίου συστήματος κινητικότητας του δημόσιου τομέα.

Συστήνεται Νομική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται και εξαρτάται από τον Υπουργό, παρά το γεγονός ότι, στη διοίκηση, νομική υποστήριξη παρέχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

Προσλαμβάνονται μετακλητοί υπάλληλοι σε όλη τη διοικητική ιεραρχία, οι οποίοι μπορεί να καταλάβουν και θέσεις ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται «θεσμική συνέχεια», αφού αφαιρείται από τη διοίκηση η «θεσμική μνήμη». 

Εγγράφεται ειδική πίστωση «απορρήτων εθνικών αναγκών» στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  Άραγε, ποια είναι τα ζητήματα που συνιστούν «εθνικές ανάγκες», η ικανοποίηση των οποίων πρέπει να χρηματοδοτείται από μυστικά κονδύλια ; Μάλιστα, η απόφαση για τη διάθεση των πόρων λαμβάνεται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη της «Επιτροπής Ειδικών Δαπανών», που συγκροτείται από απολύτως ελεγχόμενα από τον Υπουργό πρόσωπα, και η οποία ούτε  δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ούτε αναρτάται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ή πλατφόρμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται, επί ποινή πειθαρχικού πατώματος για τους υπαλλήλους, το αργότερο μετά παρέλευση εξαμήνου η καταστροφή όλων των σχετικών στοιχείων, τιμολογίων και άλλων δημοσίων εγγράφων.

Τέλος, παρακάμπτεται η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν τον κανόνα, που η κυβέρνηση της ΝΔ έχει καθιερώσει σε πολλούς τομείς, προφασιζόμενη κάθε φορά  το «επείγον» αντιμετώπισης θεμάτων, την υγειονομική κρίση κλπ. 

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση της ΝΔ πορεύεται αυθαιρετώντας, χωρίς κανόνες ή με κανόνες «κομμένους και ραμμένους» στα μέτρα της και με πλήρη αδιαφάνεια !!! 

Έτσι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθίσταται ΙΧ και οι ρυθμίσεις, που αφορούν στη δομή-στελέχωση και λειτουργία του, εντάσσονται στην επιχείρηση  ιδιωτικοποίησης του Δημοσίου, με την εισαγωγή outsourcing διαδικασιών.  

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.