Πολιτικη

Το Δ.Σ. Τρίπολης αποφασίζει για τις προσλήψεις στις κατασκηνώσεις

Φωτογραφία: tripolis.gr

Τι αναφέρει η πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Σας καλούμε στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός μελών Επιτροπής Σφράγισης Αρνιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις Πάσχα 2023 και Αι Γιώργη στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Τρίπολης.

Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς.

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Πολιτιστικού Κέντρου της Κοινότητας Πιάνα στην 1η Αγέλη Προσκόπων Πεντέλης από 08.04.2023 έως και 10.04.2023».

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Περί επιχορήγησης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΜΝΗΣ "ΤΟ ΑΓΑΛΙ"

Περί επιχορήγησης του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΑΤΛΑΣ "

Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΣΕΠ 2Γ/2022).

Τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στην οδό Καλλιστούς εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης σε εφαρμογή της 317/2022 απόφαση του Δ.Σ. Τρίπολης

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφετέρια – Μπαρ - Εστιατόριο» ιδιοκτησίας της εταιρείας Π. Κούρος – Ι. Κουτσιαράς Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Νεομάρτυρος Δημητρίου 7 στην Τρίπολη».

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου & Αυλειου Χώρου και Λοιπών δράσεων, για την Σχολική Μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης»

Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

Παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016» προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ.

Παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κ. ΣΑΓΚΑ» προϋπολογισμού 114.000,00 ευρώ.

Παράταση προθεσμίας έργου: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017

Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Αθανασίου Διάκου στον κ. ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό  κυκλοφορίας ΤΡΖ 5998»

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την απόκτηση ακινήτου για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης στο Δήμο Τρίπολης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ»

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του δημοτικού ακινήτου "Κοινοτικό Μέγαρο" της Κοινότητας Νεστάνης στην 1η Αγέλη Προσκόπων Χολαργού το διάστημα από 08 έως 10 Απριλίου 2023».

Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:            «Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς       Δήμου Τρίπολης».

Περί έγκρισης των όρων σύναψης συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από ιδίους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού €255.136,20 για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Τρίπολης με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνδυασμό με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Πόλης της Τρίπολης» ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 – Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς -2022- Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις, Δήμου Τρίπολης» του Χ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 90/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Τρίπολης» του Χ.Π. Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NEXT GENERATION EU, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ5180769).

Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.»

Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στο Πρόγραμμα: «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2013».

ΠΕΡΙ EΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.Τ. ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 644/τ.Β΄/15.02.2022 ΦΕΚ.

ΕΠΑΝΑΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 2022ΝΑ25500003 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016» ΤΗΣ ΣΑΝΑ-255.

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΣΟΥ €65.000,00.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Λεβιδίου στην Ε.Π.Σ. Αρκαδίας.

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Τροποποίηση του καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας.

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.