Πολιτικη

ΤΡΙΠΟΛΗ: Δημοτικό Συμβούλιο με 74 θέματα

"Έρχεται" δημοτικό συμβούλιο στην Τρίπολη με λίστα 74 θεμάτων!

Σας καλούμε την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30  σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 -Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας

-Τοποθέτηση μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ Σκοπής και ορισμός μέλους επιτροπής

-Τοποθέτηση μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. Σιμιάδων και ορισμός μέλους επιτροπής

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών Δήμου

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Βελτίωση βατότητας δρόμων δασοπυρόσβεσης της Τ.Κ. Παλαιοπύργου Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης»

-Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Λίμνης στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λίμνης «ΤΟ ΑΓΑΛΙ»

-Δωρεάν παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Κώμης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κώμης

-Δωρεάν παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Κερασιάς στον Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό σύλλογο Κερασιάς

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Τ.Κ. Θάνα στον Πολιτιστικό σύλλογο Θανιωτών «ο Άγιος Γεώργιος»

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Τ.Κ. Αρτεμισίου στον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρτεμισίου την 03-08-2018 και την 11-08-2018

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς στον Σύλλογο Νέων Βλαχοκερασιάς

-Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών

-Χορήγηση άδειας και μεταβίβαση θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών

-Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ’αμοιβή πρόσωπα

-Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Β΄τριμήνου 2018

-Γνωμοδότηση επί αιτημάτων για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στα Ο.Τ 206 και 205 επί των οδών Ταξιαρχών και Φαλάνθου και στο Ο.Τ. 9 επί της οδού Αμυκλών

-Αποδοχή δωρεάς μελέτης με τίτλο: «Πρόταση διαμόρφωσης όψεων τουριστικού περιπτέρου πάρκου Πλατείας Άρεως στην Δ.Ε. Τρίπολης» και παραλαβή της οριστικής μελέτης

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τελικής έκθεσης προόδου παροχής υπηρεσίας

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

-Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2018-2019, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

-Συμπλήρωση της αριθ. 259/2017 απόφασης του Δ.Σ. Τρίπολης που αφορά την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Ε.Ο. Τρίπολης – Βυτίνας προς Καρδαρά – Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνας

-Ακύρωση της με αριθ. 493/2018 Α.Δ.Σ. και της υπ’αριθμ. 563/1-6-2018 Α.Α.Υ.

-Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού Συλλόγου Νεστάνης

-Περί επιχορήγησης του συλλόγου νέων Μπεντενιωτών Αρκαδίας

-Περί επιχορήγησης του Λαογραφικού – Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Μάναρη       «Γέφυρα Μάναρη 1896»

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

-Περί επιχορήγησης του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κανδήλας

-Περί επιχορήγησης του Α.Ο Βουρβούρων

-Περί επιχορήγησης του συλλόγου νέων Βλαχοκερασιάς

-Περί επιχορήγησης του Μορφωτικού – Εξωραιστικού Συλλόγου Αρτεμισίου «ΑΡΤΕΜΙΣ»

-Περί επιχορήγησης του σωματείου εν Τριπόλει Συλιμνιωτών «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ»

-Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

-Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας στο Δ.Σ. της ΔΕΠΕ

-Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας στο Δ.Σ. στο Δ.Σ.της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

-Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ

-Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας από τακτικό μέλος της Ε.Π.Ζ.

-Ακύρωση της με αριθ. 593/2018 Α.Δ.Σ. και της υπ’αριθμ. 692/10-7-2018 Α.Α.Υ.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιχορηγήσεων

-Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 511/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 513/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 514/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 515/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 516/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 520/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 521/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 523/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης

-Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στο ΚΑΠΗ Δήμου Τρίπολης

-Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίου

-Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Βλαχοκερασιάς

-Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών

-Καθορισμός τελών για τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Τεγέας 2018 στην Παλαιά Επισκοπή

-Έγκριση συμφώνου δεσμεύσεων και κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τεγέας

-Διοργάνωση- πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 5/8/2018 στην Τ.Κ. Σημειάδων Δήμου Τρίπολης

-Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού του Δεκεπενταύγουστου στην Τ.Κ. Κανδήλας ΔΕ Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης από 11/8/2018

-Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15/8/2018 στην Τ.Κ. Κερασταρίου Δήμου Τρίπολης

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Κώμης Δήμου Τρίπολης στις 15/8/2018

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης τιμής ένεκεν των Αποδήμων Αρκάδων στην Τ.Κ. Αρτεμισίου Δήμου Τρίπολης τον Αύγουστο 2018

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Πηγαδακίων Δήμου Τρίπολης στις 15/8/2018

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15/8/2018 στην Τ.Κ. Μαυρίκι Δ.Ε. Τεγέας Δ. Τρίπολης

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αποτομής Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου στις 29/8/2018 στην Τ.Κ Περθωρίου Δήμου Τρίπολης

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τον Φιλοτεχνικό σύλλογο Λεβιδίου και τους νέους Λεβιδίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κάτω Βρύση στις 17-8-2018

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 14-8-2018 στην Τ.Κ. Αγρικόνας Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης

-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση δωρεάν εκδηλώσεων αφιέρωμα στους αποδήμους Αρκάδες στις 3-4/8/2018 στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Τρίπολης

-Παραχώρηση χρήσης ή μη χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου στον Προοδευτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μερκοβουνίου

-Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου στης Τ.Κ. Μερκοβουνίου στο Υπουργείο Πολιτισμού

-Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση – πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στην Τ.Κ Ασέας στις 10/8/2018

-Συμμετοχή στη διοργάνωση της πρώτης ομαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας στην Τ.Κ. Δάρα Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 12-15/8/2018

-Συμμετοχή στην οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 22/8/2018 (εννιάμερα) στην Τ.Κ. Άνω Δαβιές ΔΕ Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης

-Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 6,12, 6.8.1α ) ιδιοκτησίας Καψιμάλη Νικολάου με ενοικιαστή την Γεώργιος Παν. Δεληγιάννης &ΣΙΑ ΕΕ, επί της οδού Ναυπλίου 4 (Ο.Τ. 11β) του Δήμου Τρίπολης

-Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 6,12, 6.8.1α ) ιδιοκτησίας Μακραίων Α.Ε, επί της οδού Ναυπλίου 46 (Ο.Τ. 630) του Δήμου Τρίπολης

-Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 6,12, 6.8.1α ) ιδιοκτησίας Καψιμάλη Νικολάου με ενοικιαστή την Γεώργιος Παν. Δεληγιάννης &ΣΙΑ ΕΕ, επί της οδού Ναυπλίου 4 (Ο.Τ. 11β) του Δήμου Τρίπολης

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

       ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

(Δελτίο Τύπου)

 

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.