Πολιτικη

«Ποιοι υπηρετούν τη μαφία των σκουπιδιών κ. Τατούλη;»

Εξηγήσεις από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ζητεί με επιστολή του πληρεξούσιος δικηγόρος δημάρχων. 

Αναλυτικά η επιστολή του:

Ανατρέχοντας στις  από 3/7/2019 Δηλώσεις  της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με την εκ νέου ακύρωση των αποφάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου από την αρμόδια  Επιτροπή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης   για τις  αναγκαστικές απαλλοτριώσεις  - με τη διαδικασία επιτάξεως -  σε Αρκαδία και Λακωνία σχετικά με το Έργο ΣΔΙΤ της Διαχείρισης Απορριμμάτων  Περιφέρειας Πελοποννήσου και ενώ έχουν ακυρωθεί  και οι δεύτερες  αριθμ. 146  και 147/2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κατόπιν Προσφυγών  μας από την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος πολλών Δημάρχων της Περιφέρειας,  επτά  Πολιτιστικών Συλλόγων Αρκαδίας (χωροθετημένη θέση Παλαιόχουνης) και Μεσσηνίας  (χωροθετημένη θέση Καλλιρρόης),  Συμβούλους  και φυσικών προσώπων,  για την υπόθεση,  επιθυμώ να γνωρίσω τα εξής στα μέσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου:     

Προξενεί κατάπληξη και απορία η προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη  με την απόδοση ανοίκειων χαρακτηρισμών και κολάσιμων όρων υπονοώντας τους  Προσφεύγοντες που εκπροσωπώ, σχετικά   με τις  ασκηθείσες Προσφυγές τους  από 8/4/2019  κατά των δύο ακυρωθεισών  αριθμ. 146 και 147/12-13.3.2019 Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως κατωτέρω αναφέρω.

Περαιτέρω, σχολιάζει τις εκδοθείσες αποφάσεις που ακύρωσαν τις αποφάσεις του ΠΕ.ΣΥ, ότι δήθεν ήταν αναρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον η Επιτροπή του άρθρου  68 του π.δ. 30/1996, που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, για τελεσθείσες τυπικές και ουσιαστικές παραβάσεις των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.                        

Κατ΄ αρχήν, όσον αφορά στην αναφερόμενη από την Περιφερειακή Αρχή, δήθεν, αναρμοδιότητα της  Επιτροπής - καθ’ ύλην και κατά τόπον - η σχετική αρμοδιότητά της  προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, όπως αναφέρεται και στις ίδιες τις εκδοθείσες αποφάσεις,  δηλαδή  στο άρθρο 68 του π.δ. 30/1996, στα άρθρα 227 του ν. 3852/2010  και κυρίως, στο άρθρο 238 του ιδίου Νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Νόμου  4555/2018 (Νόμος Κλεισθένη).     

Είναι γνωστό - και για το θέμα αυτό έχω  προσφύγει προσωπικά και στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών (τέως Υπουργό)  -   ότι εννέα  χρόνια από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010,  δεν λειτουργεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου των ΟΤΑ μέχρι και σήμερα και δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει Ελεγκτής Νομιμότητας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οπότε ο έλεγχος των συλλογικών αποφάσεων  της Περιφέρειας ασκείται μέχρι σήμερα  από την αρμοδία κατά τόπον Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996. 

Αναγκάσθηκα να προσφύγω με έγγραφό μου, μετά το κενό που υπήρχε από το 2011 και μετά, ζητώντας να ορισθεί Ελεγκτής Νομιμότητας, για να καλυφθεί η θέση αυτή προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων Φορέων και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης. 

Η παράλειψη αυτή οδηγούσε στο να έχουμε χάσει το δικαίωμα να ζητήσουμε και να επιτύχουμε το μέτρο της αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλομένων εκάστοτε αποφάσεων του ΦΟΔΣΑ ή του Περιφερειακού Συμβουλίου,  μέχρι να συζητηθεί η εκάστοτε υπόθεσή μας,  είτε ενώπιον της Διευθύνσεως του Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 68 π.δ. 30/1996.  Υπάρχουν σχετικά έγγραφα και αποφάσεις.

Στις δηλώσεις του της 3/7/2019 ο κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,  μεταξύ των άλλων ανέφερε και τα εξής:   

«………… Όσα συστήματα (πολιτικά, οικονομικά, αυτοδιοικητικά και παρακρατικά) επιχειρούν να εμποδίσουν την εφαρμογή της νομιμότητας και επιμένουν να υπηρετούν τη μαφία των σκουπιδιών και να εξυπηρετούν το «μαύρο χρήμα», θα μας βρουν σθεναρά απέναντι………… Οι πολιτικοί εντολείς που καθοδηγούν τις ανοίκειες συμμαχίες ……….».

Επειδή, δεν μπορεί να αιωρούνται τέτοιες βαριές εκφράσεις ούτε κατά φαντασία,  καλούμε τον Επικεφαλής και Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αρχής να μας διευκρινίσει εντός δύο ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ποιους ακριβώς θεωρεί ως υπηρετούντες τη Μαφία των σκουπιδιών και  ως εξυπηρετούντες το «μαύρο χρήμα», ενάντια στην εφαρμογή της νομιμότητας.  

Ακόμα  ποία,  δήθεν,  είναι τα συντονισμένα συμφέροντα, ποίοι, δήθεν,  πολιτικοί εντολείς καθοδηγούν ποίους,  ποίες, δήθεν, είναι οι θυσίες πολιτών  που «θυσιάζονται» και  ποίοι, δήθεν,  επιχειρούν να κλείσουν δικές τους συμφωνίες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναφερθούμε σχετικά στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον οι Προσφεύγοντες μας είναι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, προεδρεία Πολιτιστικών Συλλόγων και Φυσικά Πρόσωπα.

Eπ' αυτών όλων,  μετά την άνω ρήση του Επικεφαλής της Περιφέρειας, πλανάται η «σκιά» της απαξίωσης, της ανεντιμότητας, της ανηθικότητας, της παράνομης καθοδήγησης που οδηγεί στη διάπραξη δήθεν ποινικών αδικημάτων, στον εκμαυλισμό των  ηθών  και γενικά στην αναγωγή τους στην κατηγορία των παρακρατικών.

Πρόθεσή μας δεν είναι να ανοίξουμε διάλογο με τον οποιονδήποτε, αδιαφορούμε γι’ αυτό, αλλά θέλουμε να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα με την άνω ρήση της τιμής και της υπόληψης αυτών που εκπροσωπούμε.   

Ήδη έχουμε την εντολή για να προσφύγουμε στην ποινική δικαιοσύνη, αλλά πριν κάνουμε χρήση αυτής, απευθυνόμεθα στην Περιφερειακή Αρχή, μήπως υπάρχει κάποια συγγνώμη και κλείσει εκεί το θέμα.

Όλοι οι ανωτέρω και εγώ προσωπικά,  Δηλώνουμε Υπεύθυνα, ότι ουδείς Πολιτικός μας πλησίασε ποτέ για να μας επηρεάσει σχετικά με άσκηση Προσφυγών για το άνω Έργο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την εξαιρετικά μεγάλη εκκρεμοδικία για το Έργο και στο Σ.τ.Ε (πέντε εκκρεμείς Αιτήσεις για τους Περιβαλλοντικούς ¨Όρους, οι οποίες μετά από 16 αναβολές εκδικάζονται στο Σ.τ.Ε στις 23/10/2019 και  μία Αίτηση Ακυρώσεως  στο Σ.τ.Ε για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, τρεις Προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως, Μηνυτήριες Αναφορές   κ.λπ., εκκρεμότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο την οποία ορισμένοι προσποιούνται, ότι την αγνοούν και υπογράφουν Συμβάσεις κ.λ.π.  

Όλοι όσους εκπροσωπώ,  οι οποίοι προσέφυγαν για δεύτερη φορά  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά των Αποφάσεων κηρύξεως των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με οποιαδήποτε ιδιότητα,  αγωνίζονται άδολα   για την υγεία και την περιουσία των κατοίκων.

Επίσης, είναι γνωστό, ότι, ήδη, υπεγράφη  επί τα χείρω  Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων, με σοβαρές συνέπειες και για την οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων,  εφόσον θα περιλαμβάνει  διαχείριση και της κατηγορίας των «προδιαλεγμένων οργανικών» και όχι μόνον «συμμείκτων» αποβλήτων, για τα οποία και μόνον  προέβλεπε η αρχική υπογραφείσα και, μη ισχύουσα μέχρι σήμερα,  σχετική Σύμβαση ΣΔΙΤ.  

Η Ανακοίνωση  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Τροποποίηση αυτή, έχει ημερομηνία 11/4/2019,  δημοσιεύθηκε μεν στον Τύπο άμεσα - στις τελευταίες σελίδες -  αλλά κοινοποιήθηκε στους Δήμους της Περιφέρειας τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή 23 και 24 Απριλίου με θέμα να κοινοποιηθεί στα Δημοτικά Συμβούλια και στις αρμόδιες Επιτροπές Διαβούλευσης και Ποιότητας Ζωής, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες,  χωρίς  κανένα  απ’ αυτά  να έχει  πραγματοποιηθεί  μέχρι σήμερα. 

Συνεπώς, οι αόριστες αναφορές του Επικεφαλής της Περιφέρειας τόσο για τη Μαφία των σκουπιδιών, όσο και για την ευθεία βολή κατά της Δικαιοσύνης, ότι εξέδωσε, δήθεν, αναρμοδίως  αποφάσεις, οφείλει:  1) να κατονομάσει τη Μαφία των σκουπιδιών, 2) να υποβάλει Μηνύσεις εναντίον τους και 3) να μη βάλει κατά της Δικαιοσύνης - ούτε καν έπρεπε ν’ αναφερθεί - αλλά εάν πιστεύει ότι έκρινε δήθεν αναρμοδίως, να ασκήσει το ένδικο μέσον που του επιτρέπει ο Νόμος και όχι απαραδέκτων να βάλει κατά της Δικαιοσύνης .

Δια των άνω απαραδέκτων αναφορών περί Μαφίας σκουπιδιών και απαραδέκτου εκδοθείσης αποφάσεως  επικαλείται αναρμοδιότητα, προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτόν του βαλλόμενο από ό,τι κινείται στη Δικαιοσύνη, Δημάρχους,  Συλλόγους, «τζάκια», Κυβερνήσεις,  επιχειρώντας να ανακατεύει τοπικά θέματα με ευρύτερα πολιτικά . 

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδείς από τους παραπάνω τον κυνηγά με παράνομους τρόπους και «μέσα» και συνεπώς, οφείλει να ξεκαθαρίσει τις Δηλώσεις του,  διότι συμπεριλαμβάνει και εμένα που υπογράφω Δικόγραφα και χειρίζομαι  υποθέσεις των Δημάρχων και απλών πολιτών σε  Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Διοικητικό Εφετείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου. Ποιους τελικά από όλους αυτούς εννοεί;; 

Δεν θα έστελνα αυτό το Δελτίο Τύπου, αν όλοι όσοι με περιβάλλουν  με την ιδιότητα του Δικηγόρου,  δεν μου δήλωναν την αγανάκτησή τους  για την  αναίτια  τεράστια συκοφαντία και την  απαξίωση που τους έγινε.  

Συνεπώς, αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό και τη συνείδηση του καθενός για το Έργο αυτό είναι ότι:

1) ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ στην περιφρόνηση της Δικαιοσύνης από τους εμπλεκομένους Φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Ενώ, δηλαδή,  υπάρχει πολυεκκρεμοδικία προχωρούν σαν να μην υπάρχουν Δικαστήρια, που πρέπει να συζητηθούν και να εκδικασθούν. Ήδη μετά από Προσφυγές Περιφερειακών Συμβούλων και Συλλόγων κατά των αριθ. 146  και 147/19 Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη δεύτερη,  κατά  σειράν, ακύρωση των αποφάσεων κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σε περιοχές   Παλαιόχουνη και Ξηροκάμπια Σκάλας Λακωνίας,  ακυρώθηκαν οι τελευταίες από την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, κατά τα προλεχθέντα.

2) Στο πλήθος των παρανομιών που υπάρχουν και τις μη σύννομες ενέργειές τους, ως η μη ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με την Εταιρεία ειδικού σκοπού- αν αποτελεί δηλαδή συνέχεια της εγκριθείσης από αυτό Εταιρείας, ως ορίζει η υπ’ αριθμ. 69/2018 Πράξη του Ελ. Συν. και παρά ταύτα υπέγραψαν τη Σύμβαση ΣΔΙΤ. 

3) Στο περιβαλλοντικό κόστος της τιμής ανά τόνο,  που θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά δύο και τρεις φορές περισσότερο από άλλες Περιφέρειες ή χώρες.

4) Στην καταστροφή του περιβάλλοντος η οποία είναι βεβαία και ομολογημένη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την πρόσφατη Τροποποίησή της. 

5) Στον κίνδυνο που εκθέτουν την υγεία των κατοίκων, αφού ανά τρία λεπτά, κατά μέσο όρο, ένα φορτηγό με απορρίμματα, που θα εκπέμπει επιπλέον επιβαρυντικούς  καρκινογόνους ρύπους θα διέρχεται από την Εθνική οδό Κορίνθου –Τριπόλεως  και άλλες επαρχιακές οδούς.   

Συγκεκριμένα, από το Έργο αυτό με την προβλεπόμενη φαραωνική δραστηριότητα των ΜΕΑ και ΧΥΤΥ,  οι  ρύποι που εκλύονται στην ατμόσφαιρα είναι, μεταξύ άλλων, τα οξείδια του αζώτου και του άνθρακα , οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)  τα καυσαέρια των μηχανημάτων και η σκόνη. Στην τελευταία περιλαμβάνονται τα αιωρούμενα σωματίδι;α ΑΣ10 και ΑΣ2,5 που είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου (καρκινογόνα) σύμφωνα με όλους τους επιστήμονες. Ωστόσο, η Περιβαλλοντική Μελέτη του  Έργου κάνει γενικές αναφορές για τους εκπεμπόμενους ρύπους στην ατμόσφαιρα και όχι συγκεκριμένες αναφορές και αριθμούς που επιτάσσει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ. 

6) Στη βιασύνη που μόνον κινδύνους εγκυμονεί, αφού δεν υπάρχουν τελεσίδικες ή αμετάκλητες αποφάσεις που να οδηγούν σε σίγουρες λύσεις και διαδικασίες.   Η βιασύνη μόνον τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης  εξυπηρετεί και όχι το λαό.  

7) Εναντιωνόμαστε στην περιφρόνηση του δημοσίου συμφέροντος, παρά το γεγονός,  ότι το επικαλούνται  και οι επισπεύδοντες.

8)Εναντιωνόμαστε στη σπίλωση προσώπων και φορέων με γενικές και αόριστες αναφορές και καλούμε  τους εκφραστές αυτών των απαραδέκτων εκφράσεων σε δημόσιο διάλογο. Έτσι: 

α) Τους ζητούμε να κατονομάσουν ποίοι αποτελούν  τη «Μαφία των Σκουπιδιών» και ποία η εξάρτηση από το «Μαύρο Χρήμα».   H λέξη ΜΑΦΙΑ δεν παραπέμπει έτσι απλά σε παράνομες συμπεριφορές, αλλά και σε εγκληματικές ενέργειες αφαίρεσης ζωής και σε περιέλευση κινδύνου ζωής σε άλλους. 

β) Να αντιπαραθέσουμε τις απόψεις μας εκατέρωθεν τα μέρη, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι, διαμορφώνοντας μια ολιστική άποψη για το θέμα και όχι να εκτοξεύονται απαξιωτικές φράσεις και χαρακτηρισμοί από οποιονδήποτε, αφού μόνο το ιδιωτικό συμφέρον της Εμπορικής Εταιρείας  προστατεύεται εκ των πραγμάτων και όχι το δημόσιο καλό. γ) Ενιστάμεθα στο τεράστιο κόστος του Έργου (168.000.000 ευρώ, περίπου), αφού  μπορεί να ολοκληρωθεί με το ένα τρίτο συνολικά  των χρημάτων και να αφορά τοπικά  Έργα σε κάθε Νομό και έναν κοινό ΧΥΤΥ για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όχι Φαραωνικό, όπως οι ΧΥΤΥ του συγκεκριμένου ΣΔΙΤ, αλλά  για υπολείμματα της τάξεως του 10-20%  

Οι Δήμοι σύμφωνα με την ισχύουσα πλέον νομοθεσία,  είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι και αρμόδιοι  για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους και με την απειλή πλέον προστίμων, με βάση σχετική πρόσφατη ΚΥΑ (Ιούνιος 2019), ενώ είναι και δικαιούχοι της  απολαβής των εξ αυτών ωφελημάτων  της ανακυκλώσεως από τα Έργα, τις εγκαταστάσεις, δηλαδή,   τις δικές τους. Ήδη όλοι οι μεγάλοι Δήμοι (βλ. Κόρινθος, Άργος)  έχουν ήδη δικά τους αδειοδοτημένα Έργα, που παραμένουν ανενεργά, ενώ και άλλοι Δήμοι έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και προχωρούν.

9) Τέλος εναντιωνόμαστε στον τεράστιο αριθμό της κατώτατης εγγυημένης ποσότητας των 150.000 τόνων ανά έτος, εφόσον είτε  παραχθεί είτε  δεν παραχθεί η άνω ποσότητα  απορριμμάτων, αυτήν θα υποχρεωθούν να πληρώνουν οι κάτοικοι στον ιδιωτικό Φορέα, μέσω του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου.

Επιφυλάσσομαι  να επανέλθω άμεσα με νέο Δελτίο Τύπου, στο οποίο θα αναφερθώ:

α) στην αντικειμενική αδυναμία έναρξης ισχύος της υπογραφείσης στις 14/6/2018 Συμβάσεως ΣΔΙΤ, 

β) σε μία νέα  Πρόταση  για τη διαχείριση των απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου  με πολύ μικρότερο κόστος από το προτεινόμενο  ΣΔΙΤ  και  τέλος 

γ) στις νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τη διαχείριση των αποβλήτων και την υγειονομική ταφή και ειδικότερα στις Οδηγίες:

α)  (ΕΕ) 2018/850 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ  περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, και

β)  (ΕΕ) 2018/851 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα, οι οποίες δεν  έχουν εισαχθεί μέχρι σήμερα στο εθνικό μας δίκαιο και θα πρέπει να ενσωματωθούν  και  να καταστούν Νόμος του Κράτους,  μέχρι 5/7/2020.  

Αναγκαστικά η ενσωμάτωση των άνω Οδηγιών στο Εθνικό μας δίκαιο θα τροποποιήσει και εμπλουτίσει το βασικό Νόμο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, δηλαδή το Ν.  4042/2012 , ο οποίος είχε ενσωματώσει την τροποποιούμενη πλέον  ως άνω  Οδηγία 2008/98 /ΕΚ, με  νέο  αυστηρότερο πλαίσιο στη διαχείριση των απορριμμάτων και την υγειονομική ταφή, καθώς και αντίστοιχη συμμόρφωση  του ΕΣΔΑ  και των ΠΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων και ο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου.-

Αθήνα, 15/7/2019.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    (Α.Μ. 8545/18) 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15

Τηλ. 210 3622264 - 6932040419  FAX: 210 3605182 

Email :  bakopoulos.and @gmail.com

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.